Bar "MŁYN"

  • ul. M. Konopnickiej 31
  • 19-520 Banie Mazurskie
  • tel. (87) 615-73-98
  • kom. 600 247 110
  • email: adam.bazydlo@wp.pl

Zapraszamy do Bań Mazurskich

 

 
Pokaż Banie Mazurskie na większej mapie

Banie Mazurskie założono w 1566 r. w ówczesnym starostwie węgorzewskim, na południowym krańcu strefy Prus Książęcych objętych osadnictwem litewskim. Już po trzech latach we wsi znajdowała się parafia i rozpoczęto budowę kościoła. Banie stały się lokalnym centrum rzemieślniczo – handlowym oraz administracyjnym (siedziba gminy). Z czasem nabrały charakteru niewielkiego miasteczka z szeroką ulicą w centrum, wzdłuż której rozpoczęto wznosić „miejskie” kamienice. Od początku XX w. przez wieś przebiegła linia kolejowa Węgorzewo – Gołdap. W 1947 r. opustoszałą po wojnie w znacznej mierze osadę oraz teren gminy zasiedlono przesiedleńcami w ramach Akcji „Wisła”. Obecnie ludność pochodzenia ukraińskiego stanowi około połowy ludności gminy. W 1939 r. w Baniach Mazurskich mieszkało 1973 osób, współcześnie – 1300.

Zabytki
W Baniach poza obiektami sakralnymi znajduje się kilka domów z początku XX wieku przy ulicy M. Konopnickiej.

Kościoły
We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, jest to dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, zbudowany w latach 1566-74, szczyt wschodni z 1646 r., wieża z 1698 r., odrestaurowany w 1876 r. Kościół zniszczony był w 1945 r., odbudowany w latach 1975-1980 już jako katolicki. Wnętrze świątyni w stylu renesansowym.
We wsi jest również cerkiew greckokatolicka, dawna kaplica baptystów z II połowy XIX w.

ROWEREM PO OKOLICACH

Szlak rowerowy Mazurska Piramida (47 km)
Banie Mazurskie- Rapa- Mieduniszki Wielkie- Budzewo Budry- Grądy Węgorzewskie- Popioły- Piłaki Wielkie- Grodzisko- Lisy- Banie Mazurskie – obiad w Barze „MŁYN”.

CIEKAWE MIEJSCA

Piramida w Rapie
Niedaleko Bań Mazurskich 9 km drogą na północ w miejscowości Rapa odkryjemy przedziwną budowlę. Po prawej stronie drogi, przed wsią, ok. 250m od asfaltu stoi piramida. Jest to naprawdę warty obejrzenia oryginalny grobowiec, który powstał na początku XIX wieku za przyczyną barona Friedricha von Fahrenheita i tym samym jest śladem świetności tego rodu. Historia tej "piramidowej" architektury kryje wiele tajemnic. Gospodarz rezydencji, wspominany Friedrich, pasjonował się kulturą i osiągnięciami starożytnego Egpitu - stąd kształt piramidy. Ale pod jakim impulsem został zbudowany grobowiec. Legenda głosi, że w rodzinie Fahrenheitów w pewnym momencie zapanowały niesnaski Pani Fahrenheit, chcą pogodzić dynastię, przygotowała uroczysty obiad. Niestety, skutkiem tego siedmiu członków rodziny śmiertelnie zatruło się grzybami. Ciała zostały złożone do grobowca. Jednak nie rozkładały się, a mumifikowały. Po latach piramidę zaniedbano. Dopiero w ostatnich czasach, kiedy ożywił się ruch turystyczny wokół tego miejsca, przycięto las, zamurowano wejście, w okna wstawiono kraty, a rozrzucone zwłoki ułożono w trumnach.

Zespoły dworsko-pałacowe
W gminie Banie Mazurskie znajdują się liczne zespoły dworsko-pałacowe, często pochodzące z XVIII czy XIX wieku, obecnie zamieszkałe przez tutejszą ludność. Do najwspanialszych należy zaliczyć dworek w Zakałczu Wielkim. Pod ową miejscowością, pośród zapomnianego cmentarza ewangelickiego, ukryta jest kaplica rodziny Steinertów z kryptą grobową. W odróżnieniu od piramidy w Rapie, grobowiec w Zakałczu Wielkim przypomina duży sześcian. Wewnątrz złożone są dwa ciała. Jedno z nich należało do Marthy Steiner. Trzeba też wspomnieć o starogermańskich freskach zdobiących wewnętrzne mury. Jako jeden z nielicznych obiektów uniknął dewastacji ludzkiej. Na jego niekorzyść wpływały tylko czas i czynniki klimatyczne m.in. wiatr, woda, słońce.

Puszcza Borecka
Nasza miejscowośc leży w okolicach Puszczy Boreckiej to jedna z najbardziej odludnych i rzadko odwiedzanych części Mazur. Wśród lasów Skaliskich i wysokich Gór Klewińskich leży wieś Ściborki. Tutaj swoją siedzibę, w starej drewnianej chałupie, ma Dariusz Morszczyn „Biegnący Wilk” założyciel „Republiki Ściborskiej”, którą warto odwiedzić.